Docksta is located in the most accessible point of the High Coast

Docksta is located into an area of strong visibility in the most accessible point of contact between land and sea on the Höga Kusten's coastline.

Docksta-is-located-into-the-most-accessible-point-of-the-high-coast.gif

“Höga Kusten Utredningen - Huvudrapport”1974

“Within the Höga Kusten, the zone around Skule with the densely populated area of Docksta is characterised by its unique position.

A variety of reasons combine to make Docksta the pivotal landmark within Höga Kusten for the ongoing development of the recreational resources of the territory. Thanks to its central location within the Höga Kusten and directly connected with the E4 route, the important holiday traffic artery (and now also commercial and shopping artery towards the main cities of the county, Editor’s note) Docksta is a natural centre of the communications network.

Today it is also the outlet for an important network of collective navigation, with regular services to the Island of Ulvön during summer. Fishing parties and short-haul cruises also depart from the area. The E4 opens out onto the sea at Docksta, making the territory point of contact between the land and the sea”.

 

"Höga Kusten Utredningen - Huvudrapport” 1974

“Inom Höga Kusten intar området kring Skuleberget med Docksta tätort en särställning. Många olika skäl talar tillsammans för att Docksta är den punkt i Höga Kusten som har de största förutsättningarna att fungera som centralpunkt for en forsatt utveckling av rekreationsresurserna i planeringområdet. Genom sitt centrala geografiska läge i Höga Kusten och direkt anslutning till den stora pulsådern för semestertrafick (och nu även för handels- och shoppingtrafik till länets viktigaste städer, redaktörens kommentar), nämligen E4, utgör Docksta ett naturligt kommunikationscentrum. Docksta är också idag utgångspunkten för en omfattande kollektiv båttrafik med reguljära turer under sommaren till Ulvönhamn. Även fisketurarrangemang och kortare kryssningar utgår från orten. E4 har nära anslutning till havet inom Docksta och ger därmed orten en särprägel av intensiv kontaktpunkt mellan land och hav”.

 
How is the marina and the area of Docksta after 40 years?

After +40 years...

How has evolved this project today? >

The marina in Docksta: Docksta Havet Base Camp project

2006 and the change of pace