skötbåt

The skötbåt of Wille Norberg is back home in Docksta

Our skötbåt in the main room of the Docks at Docksta Havet Base Camp

Some months ago we launched an appeal on this website trying to rebuild the history of our fishing boat at Docksta Havet.
We had many feedbacks and first of all we'd like to thank you all for helping :-)
The most probable track we had is the following, and we really have no reason not to believe it's the one.
It's very fascinating indeed the link we found with Sandvikens Fiskeläge (we told about in March), since our boat is supposed to be stationed there in the fishing base camp of Docksta fishermen.
The photo database of the Länsmuseet of Västernorrland, we - by the way - suggest you to visit in Härnösand, has been key helpful in our research. The pictures that enrich this article come from there, and is in the additional description of one of them that we understood our boat's origin.

Which kind of boat it was?
It was the first question. It's a fishing boat: more particularly, it is a skötbåt, the typical boat to fish Baltic Herring with nets. Here below we add the fact file about the skötbåt from the Skellefteå Society of Rustic Boats.

Fisherman sorting out strömming on a skötbåt

Skötbåt
Known as a word since 1600. 'Sköt' is the name of the net that is used to catch Baltic Herring. The boat is around 7,2 m x 1,7 and was clinker-built, originally with four board. Since we have no archipelago it was used on open sea, but near the coast. Was sailed with square sails and later on spritsails. Here below a more detailed description in swedish.

Fishermen fishing on a skötbåt


Förekomst Skötbåten har funnits i många hundra år utefter norrlandskusten. Storleken cirka 24-26 fot (cirka 8 meter) har varierat något i utförande såväl i norra som i södra länen. Olika båtbyggare har traditionellt utformat sina båtar efter eget huvud. Med tiden har vissa detaljer förändrats, till exempel rakare, rundare eller mer eller mindre fallande stävar. Olika båtar blir därför ibland svåra att hänföra till en viss båttyp.
Särdrag Skötbåtens form gjordes så att sen skulle vara lätt att ro och möjlig att segla ibland. Samtidigt skulle den bära stora fångster och gå bra i grov sjö. Norrlandskusten har ju dålig och bitvis ingen skärgård, man är ute på öppna havet direkt. Därav kravet på sjövärdiga båtar.
Byggare Under tidigare århundraden byggdes båtarna av sina ägare med medhjälpare under vinterhalvåret. Senare blev det fler och fler som specialiserade sig, skaffade mera hjälpmedel och verktyg och byggde under större delen av året, till exempel Viklundarna från Bjurön.
Under höstarna sökte man självvuxna krokar och rotben, vridna träd för kinningar och övrigt lämpligt båtvirke. Allt virke fick lufttorka minst ett år. Det vanligaste träslaget var furu, men även granbåtar tillverkades
Motorn Då motorerna började monteras i fiskebåtarna kring 1910-1920 blev man tvingad till lite modelländringar. Kravet blev "större bärighet i akterskeppet". Akterstäven fick en något tjockare och annorlunda utformning, så att motoraxeln kunde monteras genom akterstäven. Propellern skulle ha sin plats. Detta ledde till en förändrad form på akterstäv och roder, samt fastsättning av detta.

Modernisering I slutet av 1940-talet började man bygga små akterruffar. Det blev bekvämare. Med motor blev det också längre resor ut till havs. Strömmingsfiskarna låg ju ofta kvar vid skötarna (strömmingsnäten) under nätterna.
Under 1950-talet började man även underlätta vid bärgandet av skötar. Det monterades rullar, antingen på förstäven eller på sudbandet. Skötarna drogs upp över dessa.

Font: Skellefteå Society of Rustic Boats (Skellefteå Allmogebåtar)

Who was the first owner?
Probably was a boat of Wille Norberg, a fisherman from Docksta. But here is the picture we were talking about and below the description as published by the Västernorrlands Länsmuseet:

© Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

© Länsmuseet Västernorrlands bildarkiv

Från Sandviken, Nätra Socken, Örnsköldsvik, Ulvön, Ångermanland, Västernorrland
Fotot är daterat till 1940
Fotograf: Bo Hellman
Bildnr: U1050

Övrig information om bilden: 
Wille Norberg från Docksta blev så småningen ensam fiskare i Sandviken. Här syns hans skötbåt och i förgrunden en sidorull som skötarna drogs upp över. 
Julius Söderberg har hjälpt mig med texten till bilderna från Sandvikens fiskeläge. 
Uppgifterna har lämnats vid besök 2004-10-22 av Birgitta Wedin. 

Kommentarer från Internetbesökare: 
Sven Bodin: NORBERG, WILHELM, Docksta, f. 7 jan. 1909 i Vibyggerå, son till Nils Norberg och Karolina, född Viberg. Gift 1 juni 1940 m. Mary Nyberg. Barn: Börje Wilh. Ragnvald. Fiskets art: strömming, laxfiske. 1 motorbåt, 1 roddbåt. Redskap: skötar, sillnät, krok, fisknät, laxlinor, laxrevar. Brodern Gustav Norberg deltar i fisket. Näringen har inom släkten bedriven i 4 generationer.

So that's it. :-) The fishing boat of a fisherman from Docksta. Quite expected - you may say. But in the reality to reconnect the traces of the history of a boat is never "expected". Now we know definitely more, and we've a base to start from for the deepening.