Navigation

newEXPLORE.jpg

  newMLoV2.jpg

newWHERE.jpg

 

Docksta Havet AB

Address: Hamnen 10
87033 Docksta - Sweden
dh@dockstahavet.se
www.dockstahavet.se
+46 (0)76 3136628

see enlarged map on Google >

<< Mellan Land och Vatten - Home Page

nikephemerae.gif

ephemerae - Nik Ferrando

From July 7th until August 6th 2006 Docksta Havet hosted the preview of the exhibition Ephemerae of the italian photographer Nik Ferrando.

The experience and the suggestion of his photographic works helps to underline the importance to re-discover and keep memory also of the places where the "world" of land and the sea meet each other. This means not only coasts but in this case all the area between one of the biggest and historically important commercial harbours of the Mediterranean sea, we are speaking about "il Porto Antico", the ancient harbour of Genua.
The working area of the XX century, the material surfaces of objects, of boats, of piers, the colours of old containers used as warehouses in dilapidated structures inside areas which have been progressively abandoned and doomed to disappear, which are about to be substituted by new buildings, typical of towns and outside port live. The town, among hills and sea seems to claim these border spaces, peripherical for their inner nature which actually divided it from the sea: while taking again possession of them, the town cancels them. Nik re-discovers these spaces through an absolutely untypical perspective and he fixes them in images, unfortunately doomed to disappear.

The metaphorical and cultural background of this event fits the spirit of Mellan Land och Vatten which will be underlined also by a series of future events organised at Docksta Havet.

Opening hours: 11.00 - 16.00 Tuesday closed.
Free entrance.

>> Few words about Nik

>> Here you can see some pictures of the exhibition

7 juli - 6 augusti - Utställning - "Mellan Land och Vatten"
Mellan 7 juli och 6 augusti finns utställningen Ephemerae av den italienska fotografen Nik Ferrando att beskåda vid Docksta Havet .

Upplevelsen och associationen man får av Niks fotografier hjälper oss att understryka vikten i att återupptäcka och komma ihåg platserna där land och hav möts. Med detta menas inte bara kuster utan också som i detta fall områdena runt en av de största och historiskt viktigaste kommersiella hamnarna i Medelhavet, vi talar om "il Porto Antico", den gamla hamnen i Genua.

2000-talets arbetsplats, materialens yta av objekt, av båtar, av pirar, färgerna av gamla containrar som används som lager i ett fallfärdigt område som gradvis övergetts och blivit dömd att försvinna, som kommer att ersättas av nya byggnader, signifikativt med städer utanför hamnlivet. Staden, mellan berg och hav verkar göra anspråk på dessa gränsområden som faktiskt delar staden från havet, när staden återtar dessa områden försvinner de. Nik återupptäcker dessa områden genom ett helt nytt perspektiv och förevigar dem på bild, tyvärr dömda att försvinna.

Denna utställnings bildspråk och kulturella bakgrund passar Mellan Land och Havs anda som kommer att bli tydliggjord i en serie av framtida arrangemang vid Docksta Havet.

Öppettider: 11:00 - 16:00 Tisdagar stängt
Fri entré

Here you can download the A4-size play-bill of the exhibition.

>> Few words about Nik

 

<< Mellan Land och Vatten - Home Page